นโยบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
 • ร้านค้าจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถติดต่อร้านค้าได้ในวันและเวลาทำการของร้านค้าเวลา 9.00-12.00 และ 13.00-18.00 (ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และเสาร์ - อาทิตย์ ) ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
 • สำหรับรายการสั่งซื้อต่อไปนี้ ร้านค้าจะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป ซึ่งจะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรก
  - รายการสั่งซื้อที่แจ้งชำระเงินหลัง 15:00 น.
  - รายการสั่งซื้อที่ชำระเงินออนไลน์หลัง 16.00 น.

 • ร้านค้ามีบริการจัดส่งฟรีเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ 1000 บาทขึ้นไป
 • หากสินค้าราคาไม่ถึง 1000 บาท ร้านค้าจะคิดค่าจัดส่งตามระยะทาง
 • เมื่อร้านจัดส่ง ร้านจะแจ้งการส่งสินค้าทางอีเมล
 • ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังร้านค้า ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับทางร้านค้า
  - ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด  เช่นที่อยู่ไม่ถูกต้อง
  - จัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้
ช่องทางการจัดส่งสินค้า
 • จัดส่งสินค้าภายใน 1 วันทำการ หากที่อยู่รับสินค้าเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • จัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ หากที่อยู่รับสินค้าเป็นต่างจังหวัด
เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
 • ลูกค้าไม่ชำระเงินหรือแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน